30.06.2016

Ben Denizde Bir Gemi


Ucuz hayat,
Hayat bayat,
İnsanlık rahat,
İnsanlık kimsesiz,
İnsanlık hiç kimsesiz...

****

Cehalet içinde varlık,
Varlık içinde iktidar,
İktidar içinde sıkışmışlık,
Sıkışmışlık içinde kimsesizleri tüketmek...

****

İnsanlık bir sürgün,
Sürgün içinde bir vurgun, 
Vurgun yeri bir savaş,
Savaş içinde kimsesizlik...

****

Silahlar çeşitli,
Tetikler kinli,
Zihinler kirli
İnsanlık çok marazlı...

****

Max Payne 3 Wallpaper

****

Yoksulluk içinde bir yoksunluk,
Vurgun olmuş, parsellenmiş yüz ölçümleri,
Can denen şey bir zorbanın kinliğinde,
Kandırılmış benlikler bir takım sözlerle,
Sözler bir ilizyon,
Cehalet bir dünya görüşü...

****

Kurşunlar bir rejim,
Özgürlük sembolü,
Ölenler haksız, öldürenler haklı,
Ölüm kadere bağlanmış, öldürenler kaderci,
Şimdi kaldı kimsesiz insanlık denen ey ahval... 

Ruhsuz Atmaca
İnsanlar ölmesin,
İnsanlık ölmesin...
Sevgiyle Kalın...

Özgür Babacan & İrfan Seyhan - Ben Denizde Bir Gemi18.06.2016

5.06.2016

Son Yumruk...

Yine bir performans vakti geliyor, bir ruhu son yolculuğuna uğurlamadan evvel. Göz yaşları acı bekleyiş içinde, akmayı, kanatmayı bekliyor, kırgın yürekleri. Hüzün bir ihsan eylemiş bu bedevi gönlü. Kimsesizleşmeye başlıyor, olmadık yere anlamsızca...

Reklam