26.11.2013

DİLEN-SEN

Dilencilik tarihsel olarak eski süreçlerden gelir. İnsan yaradılışı gereği zaten bir dilencidir. Her konuda her olayda bunu görmek mümkündür. Elde edemediği her şeyi dilenerek elde etmeye çalışır, düşüncesi körelir yenilerini dilenerek elde etmeye çalışır. Kimi zamanda aşkını dilenerek elde etmeye çalışır. Dilenmek belki, insanın kademe olarak bir derece ya da iki derece alta düşmesini gerektiren bir durum olmasına rağmen, bir çok konuda elde edilemeyecek şeyleri elde etmeyi sağlar.

22.11.2013

Sociological İmagination/ Sosyolojik İmgelem

Günler geçiyor, aylar birbirini kovalıyor, bugün insan dediğimiz kişiler yarın kişiliklerini kaybediyor. Bu gün beyaz olanlar yarın siyah oluyor. Dün birbirini düşünenler bu gün düşman oluyor. Temel sorun, zaman ve şartlar...

16.11.2013

Gerçekler ve Sanılar

Öncelikle uzun bir aranın ardından yeniden yazmanın güzel olduğunu belirtmek isterim, ah şu vizelerin gözü kör olsun.  Gerçekler ve sanılar, gerçek gerçeklik, ruh, beden, akıl, duygular karmaşalar ..., insan evreninde görülen, görülmesi gereken durumlardır. İnsanın kaç bilinmeyenli bir denklem olduğu hala çözülememiştir. Tam çözüldü derken, yenisi çıkıveriyor karşımıza, bu yüzden sonsuz denklemli diyebiliriz duruma.

1.11.2013

Üçleme: Tarafsız

Her insani değerin altında bir anlam yatar, bir değerin öncüsü olmaya çalışır. Manalara çözüm bulmaya çalışır; çünkü değerler ve normlar vardır. İnsan varoluşu bireysellik değildir, bireyci olmak değildir, köle olmak, itaatkar olmak değildir. İnsani değerler insanı tarafsız yapar, bölge ayrımı olmayan, kuşatması olmayan bir hayat sunar ona. Karşılıklı saygının kucaklamasını sağlar. (Konuyla ilgili: bknz-1 , bknz-2 )

Reklam