27.10.2016

Peki Ya Sol Yanım?

Artık ne ölüm bize yabancı ne de biz ölüme! Devirler geçiyor ama hala yanı başımızda ölenlerin sayısının teferruatında boğuluyoruz. Ölenlerin sayısını sistematik olarak algılayıp sadece iç huzur için ah'lara sığınıyoruz. Kim? diyemiyoruz, kimler? demeye de gücümüz yetmiyor, sadece ve sadece ruhsal bir kopuş yaşıyoruz.

14.10.2016

Fala İnanma Anam Vol.2

Fal kelimesi, gelecekten haber verilen bir takım ritüellere verilen admış. Can sıkıntısı sonucu ortaya çıktığını düşündüğüm, kahve telvelerinden anlamların yaratıldığı bir durum. Ancak insanın sadece içtiği, kendi yapmadığı kahveden nasıl geleceğinin görüldüğünü de sorgulamak, ironikte ironik.

7.10.2016

Reklam